// Robotic Solutions: Handling

ชุดโรบอทสำหรับงานหยิบจับ ยก สิ่งของ หรือ วัสดุ ชิ้นงานต่างๆ ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ
สามารถรองรับงานได้ทุกขนาดไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
เราออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทงาน อาทิเช่น ใช้เป็นหัวจับหนีบ ใช้ระบบลมดูดหยิบ เป็นต้น

ปกติโรบอทประเภทนี้จะเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมจำพวกรถยนต์ ขวดน้ำ กระป๋อง และอื่นๆ เป็นต้น

ชิ้นงานจากเครื่องนี้

DESCRIPTION